• Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

  Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

  Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv
 • Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

  Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

  Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv

Välkommen till LEADER Längs Göta älv!

Längs Göta älv är ett LEADER-område i Västra Götaland. LEADER är en samarbetsmetod inom Landsbygdsprogrammet med syfte att utveckla landsbygden. Området består av kommunerna Ale, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg samt Göteborgstadsdelarna Angered, Norra Hisingen och Östra Göteborg.

Nyheter

 • Ett steg närmare nästa programperiod 21-10-22

  Den 15 oktober 2021 skickades ansökan om att bilda Leaderområde tillsammans med en utvecklingsstrategi in till Jordbruksverket!

  De kommuner som gått samman för att ta fram en ny utvecklingsstrategi för programperioden 2023-2027 är Ale, Lilla Edet, delar av Trollhättan, Vänersborg, Lerum, Alingsås och Göteborg. Arbetsnamnet för det nya Leaderområdet är Leader kring Göta älv och Säveån.

  Här hittar du utvecklingsstrategin för 2023–2027.

 • Gårdsbutik & gårdskafé - hur funkar det? 21-09-16

  Gårdskaféer och gårdsbutiker är idag ett lockande besöksmål på landsbygden.

  Den 8 oktober genomför Länsstyrelsen Västra Götaland en temadag kring hur man startar och driver gårdsbutik och gårdskafé.

  Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

  gårdsbutik

 • Var med och påverka den framtida utvecklingen! 21-08-25

  En ny programperiod startar 2023 och JUST NU pågår arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi som kommer att utgöra ramar och riktlinjer för vårt framtida arbete.

  Du har fram till 20 september på dig att komma med synpunkter! Maila info@langsgotaalv.se

  Inspels- och synpunktsrundan är avslutad, tack för ditt bidrag!

  49761668771 d2facec4ac o 2

  Foto: Ronja Wigertz

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos