2019-1870 Ett mer hållbart och besöksvänligt Halle- & Hunneberg

För mer information om projektet klicka här

Syftet med projektet är att tillgängliggöra bergen och göra området mer besöksvänligt och attraktivt. Projektet ger fler förutsättningar för både ideella föreningar, kommuninvånarna, långväga besökare och entreprenörer om infrastrukturen förbättras. Målet med projektet är att bygga vindskydd, grillplatser, spänger och ekotoaletter, samt köpa in en eldriven rullstol för att locka besökarna att stanna längre i området.

Projektägare: Grästorps kommun

Projekttid: 20190429 - 20220331

Fond: Landsbygdsfonden

Geografiskt område: Vänersborg

 

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos