2020-407 Pilgrimsleden Göta Älv

För mer information om projektet klicka här

För mer information om Pilgrimsleden Göta älv klicka här

Projektet Pilgrimsled Göta Älv syftar till att ta fram exportmogna vandringsleder som ger lönsam turism och som samtidigt stärker och utvecklar sociala värden liksom natur och kulturvärden. Lödöseleden sträcker sig från Göteborg till Vänersborg och går genom den genuina Götaälvdalen. Projektet är ett samarbete mellan samtliga kommuner längs Göta Älv och har som mål att rusta upp leden, skapa arbetstillfällen och företagande.

Projektägare: Lilla Edets kommun

Projekttid: 20200131 - 20220331

Fond: Landsbygdsfonden

Geografiskt område: Angered, Östra Göteborg, Ale, Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg

Foto: Henrik Trygg

 

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos