Moster Lotta Förstudie Närproducerat - test

Moster Lotta Förstudie Närproducerat - test

Syftet med projektet är att utveckla områdets besöksnäring med inriktning på natur- och outdoorturism. Projektledaren skall arbeta för att främja och bygga nätverk och kluster av företag och andra intressenter med anknytning till naturrelaterad besöksnäring. Projektet skall verka för att skapa ett dynamiskt samarbete mellan entreprenörer, Leader, de lokala turistorganisationerna och de regionala turismorganisationerna med det primära syftet att stimulera och skapa produkt- och affärsutveckling för lönsamt företagande inom besöksnäringen. Projektet är ett samarbetsprojekt tillsammans m   asfdasf asdfed Leader Östra Skaraborg och asfasdf Le   ader Närheten i Värmland. Syftet med projektet är att utveckla områdets asdfasdfbesöksnäring med inriktning p

asdfasdf

å natur- och outdoorturism. Projektledaren skall arbeta för att främja och bygga nätverk och kluster av företag och andra intressenter med anknytning till naturrelaterad besöksnäring. Projektet skall verka för att skapa ett dynamiskt samarbete mellan entreprenörer, Leader, de lokala turistorg asfasdf anisationerna och de regionala turismorganisationerna med det primära syftet att stimulera och skapa produkt- och affärsutveckling för lönsamt företagande inom besöksnäringen. Projektet är ett samarbetsprojekt tillsammans med Leader Östra Skaraborg och Leader Närheten i Värmland Syftet med projektet är att utveckla områdets besöksnäring med inriktning på natur- och outdoorturism. Projektledaren skall arbeta för att främja och bygga nätverk och kluster av företag och andra intressenter med anknytning till naturrelaterad besöksnäring. Projektet skall verka för att skapa ett dynamiskt samarbete mellan entreprenörer, Leader, de lokala turistorganisationerna och de regionala turismorganisationerna med det primära syftet att stimulera och skapa produkt- och affärsutveckling för lönsamt företagande inom besöksnäringen. Projektet är ett samarbetsprojekt tillsammans med Leader Östra Skaraborg och Leader Närheten i Värmland.

Projektnamn: Moster Lotta Förstudie Närproducerat - test
Ärendenummer: 345345345345
Projektägare/kontakt: Trollhättans Stad / Anders Norman
Projekttid: 2009-02-10-2009-12-31
Projektkostnad: 127 187 SEK (varav egen finansiering 39 000 SEK)
Fond: Fond2
Status: Pågående

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos