Programperiod 2023-2027

Du är välkommen att lämna inspel och synpunkter på det arbete som hittills gjorts eftersom strategin ska vara brett förankrad och inkluderande. Under våren genomfördes SWOT-analyser i digitala Workshops där inbjudan gick ut brett. Detta är en uppföljning på det arbetet.

Här hittar du utkastet som vi vill att du ska komma med inspel till och kloka synpunkter på: Utkast till ny strategi Leader längs Göta älv, Lerum och Alingsås

Mellan den 23 augusti och den 20 september finns det möjlighet för dig att komma med synpunkter via e-post info@langsgotaalv.se

De kommuner som gått samman för att ta fram en ny utvecklingsstrategi för programperioden 2023-2027 är Ale, Lilla Edet, delar av Trollhättan, Vänersborg, Lerum, Alingsås och Göteborg.

Jordbruksverket styr mycket av formen på strategin men innehåll, inriktning och arbetssätt är något som leaderområdet själv arbetar fram. Det här är en process och förslaget är ett utkast där dina synpunkter och inspel är viktiga.

Välkommen med era synpunkter hälsar skrivargruppen!

Du kan gilla, kommentera och dela informationen som finns på vår Facebook-sida @leaderlangsgotaalv, så att fler i ditt nätverk kan delta och tycka till eftersom synpunkterna är viktiga för arbetets fortsättning.

 

EU-programmet LEADER längs Göta Älv har sedan 2014 gett stöd till projekt för lokal hållbar utveckling i Ale och Lilla Edet samt delar av Trollhättans, Vänersborgs och Göteborgs kommuner. En ny programperiod kommer att löpa  mellan 2023 – 2027 och det är under våren och sommaren 2021 som strategin för denna period ska utformas. Samtal pågår tillsammans med Alingsås och Lerum för att tillsammans med dem bilda ett nytt utvecklingsområde nästa programperiod.

En strategiskrivargrupp har tillsatts och består av processledare Peter Rundkvist, skrivaransvariga Åsa Käck samt Lotta Åberg Forslind, Maria Jerenvik, Arvid Johansson, Mattias Balkander och Inga-Lisa Lundqvist Adler. Annika Leander och Karolina Neary på Leader Längs Göta Älvs kansli deltar också. Gruppen har till uppgift att utifrån det geografiska områdes förutsättningar och möjligheter ta fram en strategi som beskriver hur vi ska jobba för att utveckla vår landsbygd och våra tätorter. Strategin ska vara inskickad till Jordbruksverket den 15 oktober 2021.

Då grundtanken med leadermetoden är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område är det viktigt att strategin förankras. Under tre tillfällen i februari bjöds föreningsliv, företagare, kommuner och allmänheten i Leader Göta Älvs område in till workshops för att ta reda på vårt områdes styrkor, svagheter, möjligheter och hot. I början av juni genomförs en liknande workshop i Alingsås och Lerum. Analysen av workshopparnas resultat ligger till grund för nästa programperiods strategi.

Här kan du titta på resultatet av vårt områdes strykor, svagheter, möjligheter och hot i en Sammanslagen SWOT-analys

Vill du läsa mer kring processen av uppstartandet, klicka in på Jordbruksverkets hemsida.

Foto: Josefine Jojo Larsson

 

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos