Geografiskt område

Leader Längs Göta älv består av kommunerna Ale, Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg samt tre stadsdelar i Göteborg. Det finns en del geografiska begränsningar som går utläsa från kartorna nedan. Exempelvis är det enbart delar av Trollhättan och Vänersborg samt delar av Angered, Östra Göteborg och Norra Hisingen som ingår i området. Vi kan ge stöd från Jordbruksfonden (EJFLU) och Regionalfonden (ERUF) i hela vårt område, medan Socialfonden (ESF) enbart täcker de tre stadsdelarna.

  pdf Karta EJFLU_ERUF (18.57 MB)

pdf Karta ESF Göteborg (12.85 MB)

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos