Strategi 2014-2020

2021 och 2022 är förlängningsår till programperioden 2014-2020 och vi jobbar utifrån nuvarande strategi.

För en kort introduktion och sammanfattning kring hur Leader fungerar, hur du ansöker och vilka som är våra insatsområden, läs foldern:

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

 

Nedan finns mer detaljerad information att läsa:

 Längs Göta älv strategi 2014-2020

Urvalskriterier per insatsområde

Definitioner av indikatorer för Leader Längs Göta älv

 

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos